Założyciele

Fudacja JOMI to organizacja pozarządowa założona w styczniu 2016 roku w Łodzi. Fundatorami jest małżeństwo Jolanta i Michał Królikowscy.

 

Historia

Pomagamy bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy przynależność narodową. Regularne pobyty w Afryce Zachodniej pokazały i uświadomiły nam trudy życia jej mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. Brak służby zdrowia, brak pomocy społecznej, brak dostępu do edukacji spowodowały decyzję o powołaniu do życia własnej fundacji, która zwiększy efektywność i trwałość naszego działania. Chcemy zachęcić do ofiarności i wspierania naszych skromnych projektów pomocy, konkretnie tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Udzielenia pomocy mieszkańcom Afryki jak i mieszkańcom naszego kraju będącym w potrzebie.

Nasze cele

?

Współpraca oraz wspieranie

finansowe placówek i instytucji krajowych i zagranicznych, prowadzących działalność mającą na celu ochronę zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawę ich życia.  
?

Pozyskiwanie

zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych i darów materialnych i niematerialnych potrzebującym  
?

Prowadzenie i wspieranie

działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
?

Prowadzenie i wspieranie

działań na rzecz rozwoju infrastruktury, nauki, edukacji, służby zdrowia, oświaty i wychowania
?

Prowadzenie i wspieranie

działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej, materialnej i społecznej mieszkańców Afryki.
v

Organizowanie

kampanii informacyjnych dotyczące problemów kontynentu afrykańskiego.
?

Pomoc

ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych prowadzonych w Afryce lub poza jej granicami.
?

Działalność

na rzecz ochrony środowiska tak w kraju jak i za granicą

 

 

 

 

 

 

 

Patroni

  maie_logo        Muzeum-regionalne-Janow-lubelski      herb_podpis_centralnie   ZLPolskich    ARLEKIN-logo-maly

Art-Imperium---Portal-Kultury-i-Sztuki      Logo-Bioveri     LOGO-RS       rzecznik-praw-dziecka     twk_nowe

grosche-logo          cmwl     Patronat-Bibl    artist

Patronat-Lalill